Manuskripter

Manuskripter kan sendes inn til forlaget uten forhåndsavtale. De må være maskinskrevet, med halvannen eller dobbel linjeavstand. Av miljøhensyn mottar vi helst manuskripter i elektronisk versjon, men vil også behandle papirversjoner. Husk i så fall å ta kopi, da forlaget ikke returnerer leste manuskripter, og vedlegg nødvendig kontaktinformasjon. Fontini Forlag vurderer alle typer bøker til barn, ungdom og unge voksne. Normal behandlingstid i forlaget er to til fire uker.

Send manuskriptet til:

Fontini Forlag c/o Cappelen Damm

Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo

eller til post@fontini.no