Dag O. Hessen
© Foto: Anne Valeur

Dag O. Hessen

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider om temaer innen økologi og evolusjon, og har også utgitt mange populærfaglige bøker om evolusjon, om biologi og miljø og om skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi, blant annet C - En uautorisert biografi, om grunnstoffet Karbon og VI- fra celle til samfunn, et forsvar for det gode mennesket i pessimismens og misantropiens tidsalder.

Hessen har også skrevet flere faktabøker for barn, og er medforfatter på et læreverk i biologi for videregående skole som består av bøkene Bios biologi 1 og Bios biologi 2, med tilhørende nettressurser.

Han har mottatt flere priser for sin populærfaglige formidling, deriblant Riksmålsprisen (2008), Biomangfoldprisen (2010), Akademikerprisen (2010), Fritt Ords honnør (2010), Humanistprisen (2013), Bonnevieprisen (2014) og Brageprisen (2020)
Brageprisens Hederspris 2020 gikk til Dag O. Hessen, og i juryens begrunnelse het det blant annet:

«Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur. Årets prisvinner er en viktig stemme i norsk offentlighet, og har i flere tiår bidratt til å bygge en bro mellom vitenskap og allmennhet. For å kunne videreutvikle et demokrati bygget på kunnskap, kritisk refleksjon og medvirkning, er vi som samfunn avhengig av at akademisk ansatte ved våre universiteter og høyskoler formidler sin forskning på måter som oppleves tilgjengelige for resten av befolkningen. I en tid der vi får overflod av informasjon, ønsker Brageprisen i år å fremheve hvor avgjørende det er at vi har kompetente forfattere som evner å skille mellom fakta og «fake» og som skriver bøker basert på vitenskapelige og kildekritiske metoder. Årets hedersprisvinner representerer i forbilledlig grad en slik virksomhet gjennom faglig tyngde og personlig entusiasme. Dagens akademiske regime belønner forskningsorienterte publiseringer på engelsk i spesialiserte fagtidsskrifter. Likevel klarer årets hedersprisvinner å kombinere en posisjon som ener innen sitt snevrere fagfelt med engasjerende formidling av et bredere fagstoff til et norsk allmennpublikum. Dette er popularisering av vitenskap på sitt aller beste. Hedersprisvinneren har siden debuten som sakprosaforfatter på slutten av 1990-tallet utgitt i gjennomsnitt én bok hvert år, rettet mot ulike målgrupper og i samarbeid med en rekke forlag. Temaene har vært varierte, men har gjennom forskjellige innfallsvinkler kretset rundt brennbare og aktuelle områder som biologi, klima, miljø og filosofi. I 2020 har prisvinneren utgitt to bøker som viser spennet i hans formidlingsiver: én faktabok for barn om insekter og småkryp, og én bok om klimasaken, der han appellerer til oss alle om å bidra til at verden vipper ned på riktig side i en utfordrende tid. Som NRK sa i sin anmeldelse av sistnevnte bok: «Gi oss flere (…) slike bøker, og flere slike professorer.»»

Anmeldelser

"Dette er hele universets historie forklart tydeligere, friskere, kortere og nyttigere enn noensinne før. Hurra for biologiprofessor Hessen og illustratør Markhus som tar oss med på denne vakre reisen. En må-ha-bok."

Elin Solvang, Magasinet Mamma

"Professor Hessen er en dyktig popularisator, og på vei til å bli en slags riksbiolog (...) en vellykket bok, hvor illustrasjonene forener det beste fra ofag-boken med den frie billedbokas ekspressive uttrykk."

Morten Haugen, Aftenposten

"Biolog Dag O. Hessen er ein høgprofilert forskningsformidlar. Når han lèt tittelen vera barnets 'Hvor kommer jeg fra?', nøyer han seg ikkje med forplantningsteknisk prøving og feiling. Far og Frida gir seg ikkje før dei er tilbake ved Big Bang. Det bør ikkje overraska at Hessen kan formidla fag gjennom analogiar, prinsipp og modellar (...) og fagstoffet får ein appellerande human touch. (...) Illustrasjonane til Rune Markhus er viktige. Far er sjarmerande moderne, og Frida er kvikk, men i første rekkje er det systema, prinsippa, næringskjeda og alle dyra som imponerer."

Ingeborg Mjør, Dag og Tid

"Rune Markhus har allerede vist (...) at han er en dyktig illustratør som bruker komposisjon og format til å øke spenning i bildet (...) Teknikken er tusjmalerier og akvarell. Jordfarger bringer umerkelig et aspekt til bokens opplysning om menneskets utvikling fra urtid.""Jeg blir så takknemlig over at det finnes forfattere som Dag O Hessen. Han viderefører opplysningstidens formidlerglede, han bringer forskningens oppdagelser ut til folket (...) Boka engasjerer både den som leser høyt og den som lytter (...) en faktabok med skjønnlitterært form-språk (...) passer best for en én til én, eller lesning for små grupper: De første trinnene i småskolen, og er sikkert fin til SFO."

Hilde Kramer , Romerikes Blad

"(...) det svært viktig at slike bøker utgis; nettopp fordi det er en god nøkkel og interessevekker for vitenskapen og videre læring."

Eirik Hvaal Stenberg (18), Aftenposten, Si ;D

"(...) boka kan minne om en herlig syntese av både ”Tilbake til fremtiden”, dyphavs sci-fi’en ”The Abyss” og ”Jurassic Park”. Dette er biologiens svar på ”Sofies verden”, og med sine 153 sider, er den overkommelig selv for dem med manglende leselyst og leseferdigheter."

Camilla Mathisen, Bladet Biolog

Bibliografi

2023 - Jervesporet

2023 - Tett på livet i vann

2022 - Bios 2 Biologi 2 Unibok (LK20)

2022 - Bios 2 Biologi 2 (LK20)

2022 - Bios 2 Biologi 2 Tavlebok (2022)

2022 - Bios 2 Biologi 2 (LK20)

2021 - Bios 1 Biologi 1 (LK20)

2021 - Bios 1 Biologi 1 (LK20)

2021 - Bios 1 Biologi 1 Unibok (LK20)

2021 - Liv

2020 - Tett på insekter og småkryp

2019 - Bios Biologi 2 Unibok (2019)

2017 - Vi

2016 - Bios Biologi 2 Unibok

2015 - Livet fra A til Å

2015 - C - Karbon

2012 - Hvor kommer jeg fra?

2012 - Bios Biologi 1 Unibok (2012)

2012 - Kristine Bonnevie

2009 - Livet

2002 - Mennesket i et nytt lys