Heidi Sævareid
© Foto: Heidi Furre

Heidi Sævareid

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Anmeldelser

"Life in the UK blir eit intrikat og elegant oppgjersbrev. (...) Språket er smart, skarpt, korrekt og stundom isande kaldt. (...) Heile dette brevet er ei klage. Det er eit elegant, drepande skarpt og stundom satirisk oppgjer med «eksen», Storbritannia. Oppgjeret skjer ofte i språket. (...) Likevel er ikkje satirisk spel og språkleg iscenesetjing poenget i dette verket. Det er eit musikalsk verk. Sævareid treff den rette balansen mellom lys og mørke. Einskilde, poengterte supersetningar går som refreng mellom drivande energisk – stundom forelska, stundom rasande – prosa."

Mette Karlsvik, Ny Tid

Bibliografi

2021 - XR UK

2019 - NORDISK NU 2019

2019 - Den store boken om TRÆR

2018 - Life in the UK